Nytt-Nord Väst

Nordvästra Örkelljunga är uppdelad i två etapper.

Etapp 1:  Från Drakabygget på båda sidor av väg 24 fram till Örkelljunga och vidare till området söder om väg 24.

Man är nu framme i Harbäckshult & Björnamossa.

200 fastigheter vara uppkoplade .

Från Harbäckshult grävs vidare mot Stivelsmosse, Skönna och och Ekeröd

Etapp 2: Nord om väg 24 mot Åsljunga och Skånes Fagerhult.

Här har man kommit fram till Svinstorp, Boalt,Tockarp, Östra Tockarp, Vemmentorp, Lönnsjöholm och Höjaholm. 

 Man gräver nu också från Skogen fram till Sonnarpsbacken och Sonnarp.

 

Bjälkabygget var först ut i Örkelljunga kommun att få bredband på landsbygden.

Redan i 2013 installerade man fiber. Initiativtagaren var Leif Astor Pedersen.