Digital trygghet

Foto: Maria Johansson. maria@mediemakaren.se

Digital teknik som ökar självständigheten och underlättar för äldre eller för personer med funktionsnedsättning att bo hemma:

Trygghetslarm
Trygghetskamera
Bildtelefon
Ny sorts vård med hjälp av digital teknik

Tekniken kan användas av personen själv, av närstående eller personal. Men det är nödvändig med en säker dataförbindelse.

Därför rekommenderas fiber till alla hushåll.
Det garanterar en säker och stabil dataförbindelse med hög kapacitet.

Mobila näten påverkas av mängden användare eftersom kapaciteten är begränsad.

Läs mer

Trygghetslarm

Foto: Fotograf Thomas Harrysson AB

Trygghetslarm för dig som är äldre

Att ha trygghetslarm innebär att du har en bärbar larmknapp som du kan trycka på när du behöver tillkalla hjälp.

Ett trygghetslarm kan du använda om du till exempel skulle ramla och inte kan ta dig upp igen.

Larmet fungerar inom bostaden och är personliga. Även om trygghetslarmen är personliga så kan din partner ansöka om larm och bli medsökande.

Via larmcentralen får du hjälp dygnet runt.

 • Foto: Vara kommun

 • Foto: Österåker kommun

 • Foto: Kungsbacka kommun

Trygghetskamera

Foto: Pixabay

Trygghetskamera, för ökad nattfrid

Trygghetskamera är en mörkerseende titthålskamera som ska ge
ökad nattfrid för de som behöver tillsyn under nätterna. Tillsynerna sker med hjälp av en kamera via en dator, istället för som tidigare genom ett fysiskt besök.

Läs mer

 

 • Foto: SOL Kunnskapsbyen

 • Foto: Pixabay

 • Foto: Pixabay

Bildtelefon etc

Foto: Pixabay

Bildtelefon är en telefon med en bildskärm och kamera, vilket gör att man även kan se den man talar med. Det finns olika typer av bildtelefoner, där de nyaste använder IP-baserad kommunikation.

För dagens bildtelefoni används i regel Internet som garanterar hög bildkvalitet och att bild och ljud är i det närmaste synkron. Modern bildtelefoni, både fast och mobil har därför blivit mycket populärt bland teckenspråkiga personer såsom döva, dövblinda och hörselskadade.

 • Foro: Pixabay

 • Foto: Pixabay

 • Foto: Pixabay

 

Ny sorts vård med hjälp av digital teknik

 

Foto: Pixabay

Med hjälp av ny teknik kan de gamla stanna kvar i sina hem i glesbygden och ändå inte bli isolerade från omvärlden. EU projektet Remoage testar distansvård av de äldre med hjälp av digitala lösningar. Läs om välfärdsnätet.

Övertorneås nattkamera i vården av de äldre är en del av ett EU-projekt som heter Remoage (Remote support of aged people). Projektet går ut på att ge stöd för de äldre på distans med hjälp av olika digitala verktyg såsom nattkamera, konsultation med läkare eller sjuksköterska via surfplatta, larm när det är dags för att ta medicin, GPS som hjälper till att lokalisera en bortkommen gamling och så vidare.

Läs mer

 • Foto: Thoresen Foto

 • Foto: Pixabay

 • Foto: Thoresen Foto