Så går det till 

 1. Först grävs eller plöjs ett dike  
 
2. Sedan läggs i et rör
 
3. Fiberkabeln blåsas in i det nedgrävdar röret
 
4. En fiberkabel måste ha sökband
 
 
(Det gröna bandet som syns på bilden är ett band som läggs någon decimeter över röret för att markera att det finns fiber när andra grävarbeten skall göras. Dessutom innehåller sökbandet en spårmarkör (en metalledning) som gör det möjligt att söka röret med en speciell sökningsutrustning).
 
5. Sen fylls diket igen med sand och jord.


6. Abonnenterna ansluts till nätet.