Hur går det till att gräva fiber

1.Gräve ett dike eller ”plöja ner kabel”

2. Sedan lägg i kabeln

3.En fiberkabel måste ha sökband

Det gröna bandet som syns på bilden är ett band som läggs någon decimeter över slang för att markera att det finns fiber när andra grävarbeten skall göras. Dessutom innehåller sökbandet en spårmarkör (en metalledning) som gör det möjligt att söka kabeln med speciell kabelsökningsutrustning.

 4. Slutligen fyller du på med sand och jord