Info

Perstorp bygger nu ut fiber på landsbygden.

Upp emot 800 – 900 fastigheter på landsbygden runt Perstorp saknar bredband.

Nu har Perstorp kommun tagit beslut om samarbete med IP Only.
Kommunen skal bygga själva anläggningen – kanalisation - för maximalt 15 miljoner kronor, sedan levererar IP-Only fiber.
Perstorp kommun skal äga anläggningen.

Oktober 2020.

Fiberutgyggnaden startat i Varshult.

Det har diskuterats länge men nu är det verklighet: Boende utanför Perstorp och Oderljunga tätort får fiberanslutning.

Arbetet med att gräva den så kallade stammen, rören i vilken fibern sedan blåses in, är påbörjat.

Nedsläckning av kopparledningar

Telia och nätägaren Skanova börjar nu att stänga en del av det gamla, fasta såkallade kopparnätet förtelefoni på landsbygden.

2018-12-03 stängs Långalt, Smedhult, Smörmyr ochYxenhult av.

När man monterar ner kopparnätet innebär det att den vanliga fasta telefonen inte längre fungerar. Många har ocksåuppkoppling mot internet via det som kallas ADSL. Inte heller denna möjlighet blir kvar.

Lite förenklat. Alla tjänster där man använder det gamla telejacket
försvinner.

Sunne först att släcka kopparnäte
Publicerad
2019-01-29 ¤ 12.00 SVT Nyheter

Densista januari stängs de sista delarna av det gamla telefonnätet i Sunne.
Kommunen blir därmed först i landet att helt gå över tillmodern telefonteknik med fiber ochmobila lösningar.

Det är en teknik med många år på nacken som nu gjort sitt. Medelåldern på kablarna i kopparnätetär 70 år. Nu avvecklarTelia kopparn i snabb takt.

Först ut att gå över helt till ny teknik är Sunne kommun.

– Den nya fiberteknikengör oss mer attraktiva för företagen. Du kan jobba hemifrån även om du bor långt ut på landsbygden, säger kommunalrådet Gunilla Ingemyr (C)

Läs hela artikeln

Åska

Kan åskan skada fibernätet?

Fiberkabeln är inte strömledande och är därför inte känslig föråskan. Däremot är all utrustning vi har i hemmet åskkänslig eftersom det är anslutet till elnätet via vägguttag.

Ditt vägguttag bördärför vara jordad + att du bör ha ett åskskydd till mediaomvandlaren.
Sätt ochså alla fiberrelaterade boxar i jordad kontakt med åskskydd.

Och för att vara på den 100% säkra sidan - dra ut alla elkontakterna när åskan går!