Åskväder

Kan åskan skada fibernätet?

Fiberkabeln är inte strömledande och är därför inte känslig för åskan. Däremot är all utrustning vi har i hemmet åskkänslig eftersom det är anslutet till elnätet via vägguttag.

Ditt vägguttag bör därför vara jordad + att du bör ha ett åskskydd till mediaomvandlaren.
Sätt ochså alla fiberrelaterade boxar i jordad kontakt med åskskydd.

Och för att vara på den 100% säkra sidan - dra ut alla elkontakterna när åskan går.