Informationsmöte om

fiberutbyggnaden på landsbygden

 

Fiberutbyggnaden på landsbygden har varit pausad under en tid men

kommer nu att återupptas. Kommunen och IP-Only vill därför bjuda in till

ett allmänt informationsmöte, där det även finns möjlighet att ställa frågor.

Representanter från Örkelljunga kommun kommer att finnas på plats

tillsammans med representanter från IP-Only.

  • · IP-Only kommer att informera om hur den fortsatta

utbyggnadsprocessen ser ut och presentera en preliminär tidplan för

utbyggnaden.

  • · Örkelljunga kommun kommer att informera om den insats som

kommunen gör för att säkra utbyggnaden av fiber på landsbygden

inför framtiden.

Tid och plats

Tid: torsdagen den 25 oktober klockan 18:30-20:30.

Plats: FORUM Örkelljunga

Har du frågor?

Information finns på IP-Onlys webbplats www.skane.ip-only.se  och på

Örkelljunga kommuns webbplats www.orkelljunga.se/fiber 

Det går också att kontakta:

IP-Onlys kundtjänst tel. 0200-43 00 00 eller kundservice@ip-only.se 

Örkelljunga kommun tel. 0435-550 16 eller fiber@orkelljunga.se 

Varmt välkommen!