Om fiber till landsbygden

Örkelljunga kommun satsar på att alla hushåll och företagen i kommunen ska ha fiber senast 2020

Örkelljunga kommun har ett samarbetsavtal med Svenska Stadsnät om utbyggnaden av fiber i tätorterna Örkelljunga, Åsljunga, Eket och Skåne Fagerhult.

För landsbygden har kommunen ett avtal med IP-Only.

 

Fiberutbyggnaden på landsbygden kommer att ske i tre etapper

1.Örkelljunga nordväst
Arbetet påbörjas preliminärt november 2018 och beräknas vara klart oktober 2019.

2.Örkelljunga syd
Arbetet påbörjas preliminärt april 2019 och beräknas vara klart mars 2020.

3.Örkelljunga nordöst
Arbetet påbörjas preliminärt december 2019 och beräknas vara klart i slutet av december 2020.

Karta etapper Örkelljunga

Kommunen gör det möjligt med fiberanslutning där det inte är marknadsmässigt att bygga ut fiber.

Det är skickat brev till 630 fastigheter med erbjudan om särskilt gynnsam anslutning:

Kostnaden för att ansluta fastigheten till fibernätet är 0 kronor. Man betalar bara om och när man vill börja använda fiber. Kostnaden för att börja använda fiber är   22 900 kronor om anslutningen köps senast den 31 december 2018. Därefter indexregleras priset.

Läs Örkelljunga kommuns information.

Kontaktuppgifter till lP-Only:

Kundtjänst frågor, avtal Ip-Only tel: 0200-43 00 00, kundservice@ip-only.se 

Huvudentreprenör, Transtema AB tel: 031-74 68 300

https://skane.ip-only.se 

https://www.ip-only.se 

 

Kontakt fiberfrågor Örkelljunga kommun: Katja Berg

Tel: 0435-550 08  E-post: fiber@orkelljunga.se