Mer om fiber 

Artikkel från Hultsfreds kommun hemsida,16 augusti, 2016.

 

Finns det inga alternativ till fiber?

Vid en rent teknisk jämförelse med andra bärare av bredbandstjänster finns det bara ett svar på frågan i rubriken: fiberkabeln är överlägsen vinnare över alla tänkbara alternativ!

De optiska fibrernas viktigaste fördelar gentemot koppartråd/koaxial är att:

de har mycket högre överföringskapacitet, nästan obegränsad (1 000 000 Gbit/s)

de är nästan avståndsoberoende, signalen kan nå >50 km utan försvagning

de är okänsliga för störningar genom exempelvis åska

de har inte samma begränsningar för symmetrisk överföring, dvs samma hastighet i båda riktningarna (download/upload), även om tjänsteoperatörer gärna erbjuder asymmetrisk överföring även på fiber, t ex 100/10 Mbit/s

de är billigare än koppartråd

de är tunnare än koppartråd

de är svåra att avlyssna eftersom optiska ledare inte avger elektromagnetiska fält på samma sätt som elektriska ledare gör

de har lång livslängd och kan användas även om sändar/mottagarteknik utvecklas

de är avsedda att användas för överföring av alla typer av data över långa avstånd.Kopparnäten byggdes för analog telefoni eller kabeltv.