Covid-19
91 nya fall upptäckt i Örkelljunga vecka  2 - 2022

Från vecka 10 - 2020 fram till                    18 januari 2022 har 1272 personer konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Mer information på:

Region Skånes hemsida och

Örkelljunga kommuns hemsida 

Vaksinering

Biverkningar Sverige

Registrerade rapporter om biverkningar till och med 2022-01-04

Vaccin

Antal givna doser

Antal inkomna rapporter

Andel inkomna rapporter per vaccin i procent

Comirnaty (Pfizer/BioNtech)

13 931 767

47 868

0,34

Spikevax (Moderna)

2 486 822

18 500

0,74

Vaxzevria (Astra Zeneca)

1 337 515

24 572

1,84

Totalt

17 756 104

90 940

0,51

 

Människor – inte dörrhandtag – för smittan vidare

TT Nyhetsbyrån 2021-02-03

© Ingela Landström/TT Så funkar droppsmitta.

Den allra största smittspridningen av coronaviruset sker genom luften, inte på grund av kontaminerade dörrhandtag eller bussäten. Därmed inte sagt att en god handhygien inte är att föredra.


I början av pandemin hittade forskarna rester av det nya coronaviruset nästan överallt. På dörrhandtag, på ansiktsmasker och bussäten, i sjukhussängar och på sedlar.


Men vad är sannolikheten att man blir sjuk om man rör vid liknande saker?


I april kom en studie som visade att, jo, coronaviruset kan överleva i flera dagar på olika ytor. Och inte nog med det, de aktuella virusmängderna kunde också infektera celler som hade odlats i ett laboratorium. På hårda ytor, som plast och rostfritt stål, var överlevnadstiden sex dygn, på sedlar tre dygn och på ansiktsskydd hela sju dygn.

Rubrikerna gick varma, och därefter kom en studie som visade att viruset kan leva upp till fyra dagar på huden.


Alltsedan dess har ett stort fokus och stora belopp lagts på desinficering, det vill säga rengöring av diverse ytor. Allt från att bespruta hela gator och torg, som i vissa länder, till att upprepade gånger torka av arbetsytor och bussäten med alkohol eller någon annan rengöringsvätska.


Nu, däremot, har forskarna blivit alltmer övertygade om att den allra mesta smittspridningen sker genom luften, genom de små droppar eller aerosoler som bildas när vi andas, skrattar eller sjunger och att risken för så kallad kontaktsmitta är förhållandevis liten.
Det visar en genomgång av det aktuella kunskapsläget i tidskriften Nature.

"Enorma virusmängder"

Att man hittar rester av viruset lite överallt är inte så konstigt, men det är oftast inte sådana rester man blir sjuk av.

– De här resterna går att jämföra med virusets (döda) kropp. De är inte infektiösa, säger Emanuel Goldman, mikrobiolog vid Rutgers New Jersey Medical School i USA, till tidskriften.


Och om de studier som publicerades i våras, som visade att virusrester från ytor kan infektera celler, säger han:
– Det var studier som utgick från enorma virusmängder, inga som man skulle stöta på ute i det verkliga livet.


Bara en handfull studier har undersökt möjligheterna till smitta under "verkliga" förhållanden. Exempelvis tog Tal Brosh-Nissimov och hans kollegor vid Asuta Ashdod- sjukhuset i Israel prover från möbler som stod inne i ett isoleringsrum samt från ett karantänhotell där covidsjuka patienter hade vistats. Hälften av proverna innehöll virus, men inget av proverna innehöll så mycket virus att de lyckades infektera celler.


Hostade och nös
Inte heller andra studier, utförda på vanliga förkylningsvirus, har visat på någon större risk med kontaktsmitta. I en studie från 1987, utförd av forskare vid University of Wisconsin i USA, lät man två olika grupper frivilliga spela kort med en annan grupp där alla var förkylda.

Deltagarna i den ena gruppen, men inte den andra, hade bundna händer, vilket förhindrade dem från att ta på saker, klia sig i ögonen och så vidare. Hälften av de friska deltagarna insjuknade – i båda grupperna.


I ett annat experiment lät forskarna en grupp förkylda personer hosta och nysa, medan de spelade kort med spelmarker. Därefter togs korten och spelmarkerna över till ett annat rum där en grupp friska frivilliga började spela med korten och markerna, samtidigt som de uppmanades att peta sig i ögonen och i näsan. Ingen insjuknade.


Därmed inte sagt att kontaktsmitta inte förekommer i samband med pandemin, understryker forskarna. Men risken är, av allt att döma, förhållandevis liten och den är definitivt inte den drivande orsaken till att så många blir sjuka och dör. Och att hålla en god handhygien är viktigt, inte bara för coronaviruset, utan för alla möjliga sorters bakterier och virus, såsom vinterkräksjuka och RS-virus, där kontaktsmitta är betydligt mer vanligt förekommande.

Droppsmitta eller luftburen smitta?

En ny publicerad undersökning från medRxiv-vetenskapliga miljön visar att coronavirus COVID-19 kan bli kvar I luften upp till tre timmar i luftburen, aerosol form. I undersökningen påvisades att på ytor som plast och rostfritt stål kunde virus leva upp till tre dagar. Virus kan överleva på kartong upp till 24 timmar.

Hur ska man använda munskydd?

För att munskydd ska ha någon effekt så är det viktigt att använda skyddet på rätt sätt.
Ett munskydd kan, om man använder det på rätt sätt, skydda dig och andra mot droppsmitta. Munskydd är till för engångsbruk!

Hur sätter man på ett munskydd?

1.Rengör alltid händerna med tvål och vatten innan du sätter på dig munskyddet.
2.Kontrollera att munskyddet är helt intakt innan du sätter på dig det.
3.Om munskyddet är färgat, vänd den blå sidan ut från ansiktet.
4.Ta tag i banden och placera munskyddet över näsa och mun.

Hur tar man av ett munskydd?

1.Munskyddet är för engångsbruk och ska endast användas en gång.
2.Ta tag i banden på munskyddet när du ska ta av det, och undvik att ta i själva masken.
3.Om munskyddet har snören, skall den nedersta knuten knytas upp först, sen den översta.
4.Kasta använt munskydd omedelbart efter användning.

Fiber till landsbygden

Området Nord Väst är grävd klart. 
 Alla som har beställt fibet är anslutna!

I området Söder grävs det for fullt. Anslutning av fastigheterna har börjat.