Covid-19

19 nya fall upptäckt i Örkelljunga vecka  7 - 2021

Från 2 mars 2020 fram till 25 februari 2021 är 499 personer konstaterats med  covid-19 genom virusprovtagning.

Mer information på:

Region Skånes hemsida  och

Örkelljunga kommuns hemsida 

Hur ska man använda munskydd?

För att munskydd ska ha någon effekt så är det viktigt att använda skyddet på rätt sätt.
Ett munskydd kan, om man använder det på rätt sätt, skydda dig och andra mot droppsmitta. Munskydd är till för engångsbruk!

Hur sätter man på ett munskydd?

1.Rengör alltid händerna med tvål och vatten innan du sätter på dig munskyddet.
2.Kontrollera att munskyddet är helt intakt innan du sätter på dig det.
3.Om munskyddet är färgat, vänd den blå sidan ut från ansiktet.
4.Ta tag i banden och placera munskyddet över näsa och mun.

Hur tar man av ett munskydd?

1.Munskyddet är för engångsbruk och ska endast användas en gång.
2.Ta tag i banden på munskyddet när du ska ta av det, och undvik att ta i själva masken.
3.Om munskyddet har snören, skall den nedersta knuten knytas upp först, sen den översta.
4.Kasta använt munskydd omedelbart efter användning.

Fiber till landsbygden

Området Nord Väst är grävd klart. 
 Cirka 500 fastigheter är nu driftsatta. I december kommer alla som har beställt  vara anslutna!

I området Söder grävs det for fullt. Anslutning av fastigheterna börjar nu.